Društvo ljubiteljev plesa in druženja

Domov

"Vrtnica je kakor življenje, včasih zbode, vselej pa očara s svojo lepoto."

Društvo Vrtnica je samostojno, nepridobitno združenje polnoletnih oseb, ki se združujejo in povezujejo v članstvo z namenom:

  • razvijanja in negovanja medsebojne pripadnosti,
  • sklepanja novih znanstev in prijateljstev in
  • negovanja kulture medsebojnih odnosov.

Vrata društva so odprta samskim, ovdovelim in razvezanim ter tudi parom. Dobrodošli so vsi, ne glede na starost.