Plesni večeri, preplesavanja in plesne animacije

Plesni večer, 24. 3. 2018

Plesni večer, 17. 2. 2018, plesanje četvorke

Preplesavanje, 21. 2. 2018

Plesna animacija - skupinski plesi, 7. 3. 2018